Què t'ofereix ?

Més avantatges

T'ofereix les màximes facilitats de gestió: davant una baixa, et paguem immediatament la indemnització, abans de rebre l'alta, sense seguiment de la malaltia i sense tenir en compte el temps real de recuperació.

A més aquesta assegurança et permet:

Cobrir amb garanties opcionals la Incapacitat Transitòria que superi els temps establerts en el barem.


Percebre les despeses d'assistència mèdica derivats d'un accident cobert per la pòlissa.


Percebre una indemnització per cada dia hospitalitzat.


Percebre un capital per al cas d'invalidesa permanent i absoluta.


Percebre un capital assegurat en cas d'intervenció quirúrgica.

Renda amb franquícia de 90 dies: Una cobertura que pots contractar per a sentir-te completament segur en casos d'incapacitat temporal prolongada:

si la baixa es prolonga més temps del que es fixa en el barem, *DKV continuarà pagant-te fins que es produeixi l'alta.


Tractaments i serveis, a preus especials. 


Per ser client de *DKV Segurs, tens condicions econòmiques especials en:


Metge *DKV 24 hores (gratuït)


Cirurgia refractiva làser: miopia, *hipermetropía, astigmatisme.


Programa de reproducció assistida.


Programa de deshabituació tabàquica.


Segona opinió mèdica en cas de malaltia greu.