Què t'ofereix ?

Què pots triar ?

A la teva mida: combina en una única assegurança totes les cobertures, de salut, renda, accidents o decessos.

Flexibilitat: possibilitat de personalitzar el producte triant un mòdul o combinant-los com es prefereixi.

Rapidesa: el temps mitjà d'espera a Espanya per a una intervenció quirúrgica és de 115 dies i per a un especialista de 72 dies.

Millor atenció: elecció de l'horari que s'adapti més bé a cada persona, sense llistes d'espera i amb accés a més serveis que no cobreix la sanitat pública (cobertura dental, fisioteràpia, segona opinió mèdica, etc.).

Estalvi de temps: no cal anar al metge de capçalera per demanar cita amb un metge especialista (contractant mòdul B).

Elecció: possibilitat de triar el metge al qual es vol acudir dins del quadre mèdic concertat de DKV.

Qualitat: quadre mèdic amb més de 24.000 professionals i 1.000 centres sanitaris, com la clínica Teknon, el Grup Hospitalari Quirón, la clínica Ruber, entre d'altres.

Gestions en línia: autoritzacions, contractacions, petició de cites per a determinades proves, etc.

Comoditat: habitació individual en cas d'hospitalització amb llit per a l'acompanyant (contractant mòdul C).

 • Es pot contractar fins als 75 anys

 • Gaudiràs d'un 7% de descompte per pagament anual

 • Descomptes per a famílies:

  • 7% si sou 4 assegurats.

  • 12% si sou 5 assegurats o més.

 • Compromís de no anul·lació de pòlissa a partir del tercer any.

Períodes de carència

En alguns casos, per poder tenir accés a algunes garanties has d'esperar un temps determinat des que comences a gaudir dels avantatges de la teva pòlissa.

 • Amb l'assegurança DKV Profesional, totes les prestacions es poden utilitzar des del primer dia,només els serveis següents compten amb períodes de carència:​​

  • Trasplantaments: 12 mesos

 • Parts (llevat de parts prematurs): 8 mesos

 • Hospitalització i intervenció quirúrgica (incloent-hi les pròtesis): 6 mesos